KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 • İŞKUR Yönetim Kurulunca Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı alınmış bulunmaktadır.
 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için iş en az 1/3 oranında azalması gerekir.
 • Covid-19  nedeniyle faaliyetini durduran işyerlerinin işletme ruhsatı veya yönetim kurulu kararı gibi belgelerle uygunluk tespitiyle  ispatlamaları gerekecektir.
 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı 450 güne düşürülmüştür.
 • Bu koşulu taşıyamayanlar ise kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.
 • Bildirgeler yapılırken çalışılmayan günler eksik gün olarak bildirilecektir. Eksik Gün nedeni Covid-19 Etkisi seçilecektir.
 • Başvurular 30/06/2020 tarihine kadar yapılacaktır.
 • kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.
 • İŞKUR’a verilecek kısa çalışma başvurusunda “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep (Covid-19 Etkisi)” işaretlenmelidir.
 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenler İŞKUR  il müdürlüğüne ait elektronik posta adreslerine başvuru yapabilirler.
 • Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurular başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 • Prime esas kazancı asgari ücret olan kişiler 1.561 TL ödenek alacak. En yüksek ödenek ise 4 bin 380 TL olacak.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi