KDV ve Stopaj Oranlarında 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar İndirime Gidildi

KDV ve Stopaj Oranlarında 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar İndirime Gidildi

Cumhurbaşkanlığınca 31 Temmuz 2020 tarihinde 31202 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2812 sayılı karar ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere KDV oranlarında indirime gidilmiştir. Ayrıca yine aynı resmi gazetede yayınlanan 2813 sayılı karar ile de stopaj oranlarında da indirime gidilmiştir.

            KDV oranlarında yapılan değişiklikler:

                        Daha önce genel oran % 18 KDV’ye tabi olan;

  1.  İşyeri kiralama hizmetleri, düğün vb organizasyon hizmetleri, berber, terzi, ayakkabı tamir, halı kilim yıkama, ev eşyası tamir bakım, ev veya bahçe gereçleri bakım, Bilgisayar ve müzik aletleri tamir bakım, oto yıkama ve bakım, Evlerin boya badana bakım hizmetleri (malzeme hariç) % 8 olarak belirlenmiştir.
  2. Yolcu taşıma hizmetleri ile 6 nolu fasılda geçen gül, orkide, sümbül, nergis, lale, karanfil, glayöl gibi (ananas, sebze ve meyve fideleri ile asma, kestane, fıstık çamı vb, hindiba bitki ve kökleri ile orman ağaçları hariç; bu ürünler II /A- 4 sayılı ürünler olup % 8 orana tabidir.) süs bitkileri ve çicekler içinde % 8 KDV oranı belirlenmiştir.

Daha önce % 8 KDV oranı uygulanan;

  1. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
  2.  II/B-24 sayılı listede geçen yeme içme hizmetleri ve  
  3. II/B-25  sayılı listede geçen geceleme hizmetleri için KDV % 1 oranına indirilmiştir.

Stopaj oranlarında yapılan değişiklikler;

Gelir vergisi kanunu 94. Maddesi gereğince mal ve hak kiralamaları için yapılan nakdi veya hesaben ödemelerden vergi tevkifatı yani stopaj oranlarındaki %20 oran 31 Temmuz 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar % 10 oranına indirilmiştir. 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yine % 20 oranı uygulanmaya devam edecektir.

Yapılan bu değişiklik sonucunda ilk akla gelen durum % 10 indirim kiracı mı mal sahibi lehine mi avantaj sağlayacak sorusu olacaktır. Bu durumda kira sözleşmesi önem arz etmektedir. Eğer kira bedeli nettir ibaresi geçiyorsa sözleşmede mal sahibinin hesabına aynı bedel yatırılmaya devam edilecek ancak netten brüte dönüştürülürken yeni oran uygulanacaktır. Bir örnekle anlatmak gerekirse kira aylık net 1.000 TL ödenirken brütü 1.000* 1/(1-0,20)= 1.250 TL hesaplanıyor ve 250 TL stopaj olarak beyan edilip ödeniyordu. Kiracıya kiralanan yerin maliyeti 1.250 TL olarak oluşuyordu.Bu defa ise kira aylık net 1.000 TL ödenirken brütü 1.000* 1/(1-0,10)= 1.111,11 TL hesaplanacak 111,11 TL stopaj olarak beyan edilip ödenecektir. Kiracının işyeri kira maliyeti 1.250 TL den 1.111,11 TL ye düşerek138,89 TL kiracının lehine bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Mal sahipleri açısından ise 2020 yılı toplam kira geliri şayet beyan sınırı olan 49.000 TL nin üzerinde ise beyanda bulunmak zorunda olduğundan 2021 yılı Mart ayında % 10 daha fazla, bu örneğe göre ise 138,89 TL ilave vergi ödemek zorunda kalacaktır.

Şayet kira sözleşmesinde brüt olarak anlaşmış ise kiracı tarafından kira bedelinden stopaj kesilerek kalan bedel bankaya yatırılıyorsa ödenecek stopaj azalacak ancak işyeri kira maliyetinde bir değişiklik olmayacaktır. Sadece kiraya veren için 2021 Mart beyan dönemine kadar nakit kaynak avantajı sağlayacaktır. Nihayetinde ödenecek vergide değişiklik olmayacaktır. Tabii ki 2020 yılı için stopaja tabi kira beyan sınırı olan 49.000 TL’nin altında toplam kira geliri elde eden mal sahipleri % 10 daha az vergi verme avantajı sağlayacaklardır. Konuyu yine bir örnekle anlatmak gerekirse; aylık brüt 1.000 TL kira ödeyen kiracı kiraya verenin hesabına 1.000- 0,2*1000= 800 TL olarak para yatırmaktaydı. 200 TL stopajı ise beyan ve ödeme yolu ile vergi dairesine yatırmaktaydı. Kiracıya toplam maliyeti 1.000 TL olarak gerçekleşmekteydi. 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihileri arasında ödeme yaparken 1.000-0,1*1000=900 TL olarak ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Ancak vergi dairesine 200 TL yerine 100 TL stopaj ödeyecektir. Kiracıya toplamda kira maliyeti 900+100= 1000 TL olarak aynı maliyetle kiralama devam edecektir.

Tabii bu değişikliğin konut kira geliri ile stopaja tabi olmayan basit usül vergi mükelleflerinde herhangi bir değişiklik getirmediğini de ifade etmekte fayda var.

Faydalı olması dileğimle, saygılarımla

Rıza Sönmez

Mali Müşavir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi